Contact:

Tel: 86 21 5270 7268

E-mail:amy.zhong@zamchina.com


Media Contact:

Tel: 86 21 6150 9023

E-mail:cherry.shao@zamchina.com


Add: 205 Zian Building, 315 Yuyuan Rd. Jinan, Shanghaii, China ( 200040 )

Apply For